ltd SHATTERED MULTIVERSE oy

SHATTERED MULTIVERSE

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
LTD Shattered Multiverse Oy
Puh. 00000
tero.hakula@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Tero Hakula
tero.hakula@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen. Tietoja käytetään myös LTD Shattered Multiverse Oy:n palveluiden tarjoamiseen yritysasiakkaille.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivustojen osoitteet), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen sekä asiakkaan suostumukseen.

Tietoja kerätään ja käsitellään myös, jotta LTD Shattered Multiverse Oy voi täyttää sopimuksista johtuvat velvollisuutensa sekä ylläpitää ja kehittää liiketoimintaansa.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään asiakkaan jättämiä yhteystietoja. Lisäksi keräämme evästeitä, joita voimme käyttää hyödyksi markkinoinnissamme. Tietoja kerätään myös mm. Google Analytics – työkalun avulla.

6. Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta yritysasiakkaan yhteystietoja voidaan käsitellä suoramarkkinoinnin lähettämiseksi, mikäli asiakas ei sitä erikseen kiellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tuolloin tietoja saatetaan siirtää eri maiden välillä.

8. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle. Evästeistä ei aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle, eikä evästeiden avulla voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Evästehistorian voi tyhjentää verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili, poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentamista selaimeen.

Evästeiden käytön voi estää kokonaan verkkoselaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojen toiminnallisuudet ole käytössä.

9. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja niitä saavat käyttää vain työssään niitä tarvitsevat henkilöt. Pääsy henkilötietoihin on suojattu asianmukaisesti käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa lähettämällä siitä kirjallinen allekirjoitettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tetojen oikaisua.

Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Hänellä on myös oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Scroll to Top